Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Prohlašujeme, že zpracování Vašich osobních údajů plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady EU (2016/679) ze dne 27.4.2016. 

Vaše osobní data shromažďuje Olga Šťastná, sídlem Nábřeží Závodu Míru 2712, 530 02 Pardubice, IČO: 03164144 zapsána v živnostenském rejstříku.

Buďte bez obav, Vaše osobní údaje nikdy nebudou poskytovány třetím stranám.

Kdy získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme, když:

  • vyplníte kontaktní formulář na webových stránkách
  • nám zavoláte
  • nám pošlete email
  • s námi spolupracujete

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • jméno firmy
  • telefonní číslo
  • emailovou adresu
  • poštovní adresu

Za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme jen pro účely společně vzájemně dohodnuté – tedy např. pro zpětnou odpověď Vašeho požadavku, pro účely vzniku smlouvy, obejdnávky či spolupráce jako takové a jejího následného plnění, pro telefonické kontaktování, pro účely pořádání a organizace jazykových kurzů, přednášek a školení.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje v rámci požadovaného či dohodnutého účelu.

Kdykoli můžete požádat o opravu osobních údajů či o jejich výmaz na emailové adrese: info@olgasigid.cz.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či vzájemně spolupracovat v rámci plnění smlouvy, poté dochází k výmazu Vašich osobních údajů, pokud se nedohodneme jinak. Osobní údaje budeme ukládat bezpečně a dle platných právních předpisů.